วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

คําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ


คําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ1.บรูไน คำทักทายคือ  ซาลามัต ดาตัง

2.อินโดนีเซีย คำทักทายคือ ซาลามัต เซียง

3.มาเลเซีย คำทักทายคือ ซาลามัต ดาตัง

4.ฟิลิปปินส์ คำทักทายคือ กูมุสตา

5.สิงคโปร์ คำทักทายคือ หนีห่าว

6.ไทย คำทักทายคือ สวัสดี

7.กัมพูชา คำทักทายคือ ซัวสเด

8.ลาว คำทักทายคือ สะบายดี

9.พม่า คำทักทายคือ มิงกาลาบา

10.เวียดนาม คำทักทายคือ ซินจ่าว

อ้างอิง
http://www.tlcthai.com/education/asean/25334.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น